Hidskes en van Echten - coll. G. Hidskes.jpg
1982  Jubileum Vioolgroep2.jpg
1937 Jamboree logboek voorblad.jpg
1929 2 maart Troeplokaal Oosterhoutstraat.jpg
© 2010-2024  Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers  Assen                                                                                                                                                          webmaster: HLdG
Padvindsters in De Spil 1997.jpg

Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers

Stichting
Stichting “Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen” staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 50673297
Comité van aanbeveling

De “Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen” is opgericht ter gelegenheid van het het 100 jarig bestaan van de Scoutinggroep “De Zwervers” uit Assen. De stichting heeft ten doel “het in algemene zin ondersteunen van de Scoutinggroep De Zwervers Assen om op die manier mee te helpen met de verwezenlijking van de doelstellingen van de scoutinggroep en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

 

De stichtingsakte passeerde op 17 augustus 2010 bij Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen uit Assen.

De stichting is opgericht door: Jan de Vries, Henk de Jong Postumus, Arjan Thürkow en Dries Schneider.

Deze vier personen vormden het eerste bestuur. Inmiddels zijn daar Madelon Berg, Rien van Schaik en Henk de Geeter aan toegevoegd. Dries Schneider is door verhuizing terug getreden en Arjan Thurkow heeft het bestuur inmiddels verlaten. Erik Siemer is daarna het bestuur komen versterken. Om korte lijnen te houden met de groep wordt de groepsvoorzitter uitgenodigd bij de bestuursvergaderingen van de stichting.

 

De stichting wil de groep, indien nodig, een financieel steuntje in de rug geven. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijdrage voor de training van leiding of voor het vervangen van kampeermateriaal. Door bij te dragen in deze kosten kan de contributie voor de jeugd-leden op een verantwoord peil blijven en hoeft geen belemmering te zijn voor het lidmaatschap.

En blijft Scouting bij De Zwervers bereikbaar voor iedereen.

 

Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de groep heeft de stichting diverse acties ondernomen om een substantieel bedrag bijeen te brengen dat het fundament vormt voor het realiseren van de doelstelling. Om het doel van de stichting te kunnen blijven realiseren kent de stichting donateurs die éénmalig of jaarlijks de stichting financieel ondersteunen. Voorts trachten wij projecten mogelijk te maken met steun van diverse ondernemers.

 

De eerste grote activiteiten van de stichting waren het organiseren van het jubileum en het verwerven van gelden voor het Jubileumboek.

- Adri Heukers-Jothmann

- Wiepie de Geeter-de Vries

- Chris Erkelens

- Fred Thürkow

- en vele anderen