Stichting Vrienden van Scoutinggroep  De Zwervers Assen
Hidskes en van Echten - coll. G. Hidskes.jpg
1982  Jubileum Vioolgroep2.jpg
1937 Jamboree logboek voorblad.jpg
1929 2 maart Troeplokaal Oosterhoutstraat.jpg
© 2010-2023  Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers  Assen                                                                                                                                                          webmaster: HLdG
Padvindsters in De Spil 1997.jpg

De “Stichting Vrienden van Scoutinggroep de Zwervers Assen” is opgericht ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Scoutinggroep “De Zwervers” uit Assen. De stichting heeft ten doel het in algemene zin ondersteunen van de Scoutinggroep “De Zwervers” Assen om op die manier mee te helpen met de verwezenlijking van de doelstellingen van de scoutinggroep en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn'.                   Lees verder>>

Ook voor  2023 staan er weer een aantal kofferbak verkopen gepland. Zet maar in de agenda: 21 mei, 30 juli, 27 augustus. Juni valt af vanwege de TT en september vanwege het EK wielrennen                      

Kofferbakverkopen 2023

Op verzoek hebben wij een pagina aangemaakt met daarop de namen van de ereleden van de groep. De groep is zeer selectief met het uitreiken van deze onderscheiding en wij vinden het niet meer dan terecht dat deze namen op de website  worden vermeld

Ereleden
Film V.I.O.O.L. groep en 75 jarig jubileum Zwervers

In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de heer Gijs van Dam een film gemaakt van met name de pioniers van de toenmalige VIOOl groep. De heer van Dam is al jaren geleden overleden maar zijn zoon heeft de film een jaar of 5 geleden laten digitaliseren en de muziek weer opnieuw gedownload en er onder gezet, en gesproken gedeelten intact gelaten. Het geeft een leuk beeld uit die tijd, Met zijn toestemming mogen wij de film op de site plaatsen.

Tijdens de voorbereidingen voor de kleine reünie op 18 februari kwamen we er bij toeval achter dat in het archief van de Asser Historische Vereniging (AHV) een ons onbekende film aanwezig was van het 75 jarig jubileum van de Zwervers in 1986. Prachtige beelden van de receptie en het feest in de toenmalige Thriantahal. De vrijwilligers van de film afdeling van de AHV hebben deze opnames gedigitaliseerd en een montage gemaakt van beide films. Na het vertoon tijdens de kleine reünie in Witten staat de film nu ook online en is hier te bekijken.

Reunie 2023 (met update)

Zaterdag 18 februari waren veel oud Zwervers en  V.I.O.O.L. groep leden naar Witten gekomen voor de beloofde kleine reünie. Helaas vanwege de corona 2 jaar later dan gepland.  Gelukkig overtrof de belangstelling onze stoutste verwachtingen en het was heel fijn dat ook de jongere generatie de weg naar de kleine reünie had gevonden.

Tijdens zijn opening toespraak heeft onze voorzitter Jan de Vries de groep 6 nieuwe tenten tenten aangeboden

 

Lees verder>>

 

Lees verder>>