Hidskes en van Echten - coll. G. Hidskes.jpg
1982  Jubileum Vioolgroep2.jpg
1937 Jamboree logboek voorblad.jpg
1929 2 maart Troeplokaal Oosterhoutstraat.jpg
© 2010-2024  Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers  Assen                                                                                                                                                          webmaster: HLdG
Padvindsters in De Spil 1997.jpg

Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers

GESCHIEDENIS

V.I.O.O.L. groep

Of de start is te vergelijken met die van “de Zwervers” is onduidelijk. De geschiedenis begint in 1922 als 2 leidsters en 2 ronde-leidsters uit Heerenveen naar Assen trekken om te assisteren bij de installatie. De groep had toen nog geen naam. Onbekend is waarom juist de dames uit Heerenveen naar Assen afreisden. In Groningen was ook een groep. Het meest waarschijnlijke is dat door de komst van het HB lid mw. v.d. Berg uit Amersfoort, die ook de groep in Heerenveen had geïnstalleerd, een beroep op de Friese dames is gedaan. Volgens de geschiedschrijving zag de Asser groep er keurig uit in wollen cheviot-pakken. De dames uit Heerenveen waren kennelijk erg jaloers want zij droegen slechts eenvoudige katoentjes. Na of tijdens de installatie werd een kaarsen plechtigheid gehouden. Een handeling die toen erg “in” was. Er stonden acht kaarsen. (voor elk wetsartikel één) Mw. v.d. Berg stak de kaarsen aan en bij elke kaars werd een toepasselijk versje opgezegd. Na de kaarsen plechtigheid volgde een Indiaanse zegenwens. De eerste opkomsten onder leiding van mw. Chivat werd er gezwoegd op de installatie eisen o.a. een fluitekoord.

De kampen hebben kennelijk diepe indruk op de toenmalige leden gemaakt. Er wordt in de reünie boekjes veel aandacht aan besteed. Het eerste zomerkamp was in Havelte in een buitenhuis van Commissaris Linthorst Homan. Het was toen nog niet toegestaan dat de meisjes in tenten kampeerden. Als dank moest er voor elke deelnemer 100 gave eikels van de Amerikaanse eik worden geleverd. Deze werden gebruikt voor de aanplant van een nieuw bos. Vele kampen volgden: Hooghalen, Gorssel, de Hemrik. Tijdens een jubelkamp in Nieuw Millingen op de Veluwe voerde de Asser groep een avondspel op van Dr. Schwarz, rector van het Asser gymnasium. Het beschreef de geschiedenis van het vroegere Asser klooster. Het eerste buitenlandse kamp was even buiten Londen. De Asser meisjes werden zelfs voorgesteld aan lady Baden Powell en kregen een prachtige autorit door Zuid Engeland aangeboden. Op 5 december reed men rond met een Sinterklaas en zwarte Piet in een rijtuig en werden er pakketten uitgedeeld aan de “minderbedeelden”. In die pakketten zaten eigen gemaakte truien, dassen, mutsen en levensmiddelen. Later verzorgde men het Sinterklaasfeest voor de toenmalige BLO school aan de Groningerstraat. Soms wel voor 63 leerlingen. “Een heel werk dat evenwel veel vreugde gaf omdat de kinderen zo geweldig blij waren.”

                                                                                                                                                                

De Veertiger Jaren

Het uitbreken van de oorlog is ook voor de padvinderij een periode van grote veranderingen. In het begin gaat alles nog zijn gewone gangetje maar langzamerhand wordt de invloed van de oorlog voelbaar en in 1942 wordt de padvinderij officieel verboden. Het groepsgebouw van “de Zwervers” in de Oosterhoutstraat wordt door de Duitsers gevorderd en een gedeelte van de inventaris in beslag genomen. Tentmateriaal is dan al in veiligheid gebracht en bij “Witterzomer” ondergebracht. Het wordt dan erg stil in de Asser Padvinderij. Helaas zullen een aantal het eind van de oorlog niet meemaken, in het logboek staat:

“Wij herdenken onze oud V.T.ers

Douwe Verhagen, gestorven 18 januari 1943 in het concentratiekamp Neuengammen, bij Hamburg

Bé Lunshof, gesneuveld 13 mei 1940 in den strijd tegen den vijand.

Henk Vos en Jan Zoet gedood bij een bombardement op Kassel, 22 oktober 1943

 

 Lees verder>>

   <<terug