Stichting Vrienden van Scoutinggroep  De Zwervers Assen
Hidskes en van Echten - coll. G. Hidskes.jpg
1982  Jubileum Vioolgroep2.jpg
1937 Jamboree logboek voorblad.jpg
1929 2 maart Troeplokaal Oosterhoutstraat.jpg
© 2010-2023  Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers  Assen                                                                                                                                                          webmaster: HLdG
Padvindsters in De Spil 1997.jpg
DONATEUR WORDEN

De stichting heeft ten doel het in algemene zin ondersteunen van de Scoutinggroep De Zwervers Assen om op die manier mee te helpen met de verwezenlijking van de doelstellingen van de scoutinggroep en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting wil de groep zo nu en dan een steuntje in de rug geven. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een bijdrage voor de training van leiding of om het vervangen van kampeermateriaal. Door bij te dragen in deze kosten kan de contributie voor de jeugd-leden op een verantwoord peil blijven. Daardoor hoeft de contributie geen belemmering te zijn voor een lidmaatschap en blijft Scouting bereikbaar voor iedereen.

 

Om invulling te kunnen geven aan deze doelstelling is het mogelijk donateur te worden van de Stichting. Voor een minimale bijdrage van € 25,00 per jaar kunt u ons daar al bij helpen. Via deze website zullen wij regelmatig bekend maken hoe uw bijdrage word besteed.

AANMELDEN

Neem hiervoor contact op met onze penningmeester Henk de Geeter