image00004image00005image00006image00007image00008image00001image00002image00003538B3D63-1D8F-45A4-9D81-D69DAC90D7DF3D3AAAEA-CCAC-4156-BE21-C2F3A15A534FAB60A142-283B-42D9-87A9-E734F1B858EFtentoverzicht velduitvouwen tentnazitZesTentenScoutingZwervers_20230429-8817ZesTentenScoutingZwervers_20230429-8824ZesTentenScoutingZwervers_20230429-8830ZesTentenScoutingZwervers_20230429-8836ZesTentenScoutingZwervers_20230429-8843
 

Overdracht tenten 29-04—04-05-2023

Samen met de leiding de nieuwe tenten opzetten en de middag besluiten met een hap en drankje